Waarvoor NEN 1010

Waar is NEN 1010 voor?

Op 1 oktober 2015 is de nieuwe NEN 1010 gepubliceerd. Dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.

Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen

Deelinstallaties

Denk hierbij aan de verlichting, de verschillende beveiligingsfuncties, de ICT en de meet- en regeltechniek. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen als smart grids, elektrische mobiliteit, pv-systemen, e-health en stekerbaar installeren. Ook die vragen om normen. Bovendien moeten alle deelinstallaties periodiek worden geïnspecteerd op basis van toepassing zijnde normen.

'Moedernorm'

De voeding, aansturing en controle van dergelijke complexe elektrotechnische installaties gebeurt in toenemende mate via geautomatiseerde beheersystemen. Hierdoor hebben of krijgen alle normen op de specifieke deelgebieden raakvlakken met NEN 1010. NEN 1010 wordt dan ook de 'moedernorm' van alle aanverwante laagspanningsnormen genoemd.

'Medische ruimte'

In de nieuwe NEN 1010 is hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Er is een artikel welke korte toelichting bevat op deze wijzigingen.

In de nieuwe NEN 1010 is hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Dit artikel bevat een korte toelichting op deze wijzigingen. Een uitgebreide toelichting zal worden opgenomen in een nieuwe editie van NPR 5310. Deze verschijnt naar verwachting medio 2016.

Beproeven van aardlekbeveiliging

In het gewijzigde hoofdstuk 710 worden meer vrijheden en mogelijkheden geboden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie. Voorwaarde is wel dat de betrokken partijen bereid zijn een risicoinschatting te maken van de elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Door gezamenlijk de elektrische veiligheid te bespreken en de randvoorwaarden te beschrijven waarbinnen de medische handelingen in ziekenhuizen en andere medische locaties kunnen worden uitgevoerd, kan de veiligheid van de patiënt worden gewaarborgd.

Een betere afstemming tussen het vakgebied van elektrische installaties en dat van medische apparatuur wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van dezelfde begrippen. De volgende nieuwe begrippen zijn opgenomen: classificatie van medisch gebruikte ruimten in groep 0, groep 1 en groep 2, medisch elektrisch systeem, patiëntenomgeving en medisch IT-stelsel.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de classificatie van medisch gebruikte ruimten en de toepassing hiervan in de praktijk.

Comments are closed.