Waar vind u RTA

Bedrijfsgegevens

De gegevens worden binnenkort aangepast omdat alle kleine bedrijven groter worden zo ook RTA. We zijn een nieuw pand aan het bouwen op Trekkersveld wat bijna klaar is. Als we zijn ingericht en kunnen draaien laten we dit weten via onze Facebook pagina, We passen dan ook de onderstaande gegevens aan.

RTA Totaal Techniek
Westergo 97
3891 BW Zeewolde
info@rtatotaaltechniek.nl
0613 46 55 12

Kamer van Koophandelnummer:
KvK 65130162

Bankrekening
NL56ABNA0607364858